اورنگی وحج فروش (1383) در پژوهشی با عنوان (بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران ،به مقایسه میزان استفاده دبیران و دانش آموزان از فاوا طی سالهای 81 و 82 پرداخته و به نتایج زیر دست یاقته اند :


ادبیات و مبانی نظری:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
60


برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 171 را دانلود کنید.

داخل کشور

اورنگی وحج فروش (1383) در پژوهشی با عنوان (بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران ،به مقایسه میزان استفاده دبیران و دانش آموزان از فاوا طی سالهای 81 و 82 پرداخته و به نتایج زیر دست یاقته اند : اخوتی (1377) عنوان میکند که 7/20 درصد از اعضای هیئت علمی از اینترنت اسفاده میکنند و بیشتر استفاده کنندگان سابقه کاری کمتر از 5 سال دارند

اسلامی (1382) تحقیقی با عنوان بررسی قابلیت های آموزشی اینترنت و میزان دسترسی ،استفاده و دیدگاه دانش آموزان و دبیران مدارس متوسطه نسبت به آن در شهر تهران انجام داده است. تصویری قمصری (1378) بیان می دارد که بیشترین استفاده از اینترنت اختصاص به پست الکترونیک دارد و نیز زمینه فعالیت (رشته تحصیلی)از عوامل موثر در استفاده از اینترنت هستند

حکیمی (1375) میزان استفاده آموزشی از اینترنت در میان دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را 5/18 درصد و میزان استفاده پژوهشی را 5/81 درصد عنوان می کند. حیدری(1384) به پژوهشی تحت عنوان نیازهای آموزشی دبیران متوسطه شهر سنندج در زمینه فاوا و ارائه برنامه آموزشی مناسب انجام داده است که در نتایج پژوهشی ضمن تاکید به آموزش ضمن خدمت دبیران در زمینه های مهارت های فاوا ترتیب نیازهای آموزشی دبیران سنندج را به ترتیب داده ها ، صفحات گسترده ،ارائه مطالب ،اطلاعات و ارتباطات ، واژه پردازی مدیرت فایل ها و مفاهیم پایه ذکر نموده است

خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com