قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 43 صفحه
کد فایل: mb 469


قسمتی از این مقاله:

هبرت و لینک دوازده خصوصیت کارآفرین را در سطح اعتقادی شناسائی کردند که عبارتند از : 1. مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط می دهند . 2. عرضه کننده سرمایه مالی است . 3. مبتکر است . 4. تصمیم گیرنده است . 5. رهبر صنعتی است . 6. مدیر یا رئیس است . 7. سازمان دهنده منابع اقتصادی است . 8. به کار گیرنده عوامل تولید است . 9. مالک شرکت تجاری است . 10. پیمانکار است . 11. حاکم است . -2-6اهمیت و ضرورت کارآفرینی : جهان در اواخر قرن بيستم شاهد تغييرات بسيار گسترده در تمامي عرصههاي کسبوکار بوده است. بطوري که اداره امور بخش دولتي را با چالشهاي جدي روبرو نموده است. از جمله کارهاي اثربخش دولتها براي رويارويي با اين چالشها، توسل به کارآفريني شناخته شده است.

جان تامپسون معتقد است که رفتار کارآفرينانه نيازي فراگير و ضروري براي تمامي سازمانها اعم از دولتي، خصوصي، داوطلبانه و غيره با هر اندازه است. از نظر پاولين بخش خصوصي خط مقدم احياي کارآفريني است. زيرا سود بالاتري را به دنبال دارد که اين امر مورد علاقه مالکين خصوصي است.

بعلاوه مالکين خصوصي اختيار کافي و قدرت عمل لازم را دارا ميباشند. بر عکس در بخش دولتي، فرهنگ سازماني بوروکراتيک رايج است و اجراي کارآفريني اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار است. تري معتقد است که تفاوتهاي ميان بخشهاي خصوصي و دولتي، اجازه پذيرش مدلهاي کارآفريني را در بخش دولتي نميدهد . پرورش افراد کارآفرين و تفکر خوداشتغالي به عنوان راهحلهاي مقتضي از طرف سياستگذاران و مديران اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.

چرا که از نظر شومپيتر ، کارآفريني موتور رشد و توسعه است و از ديدگاه بارنت کارآفريني علاوه بر اينکه موتور توسعه اقتصاد است، به عنوان حلقه اتصال بين اختراع، نوآوري و توليد محصولات و خدمت جديد نقش ايفا ميکند .( کاظمی ، 1389 ) همچنین آموزش کارآفرینی برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سرتاسر جهان بحرانی است (پلتیر ، 2010 ) 12. فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف به کار می گیرد . ( ملک پور ، 1390 ، 110 )

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com