مشخصات « پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف»
موضوع: روانشناسی
تعداد اسلاید: 223 اسلاید
حجم: 1264 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1006 را دانلود کنید.

تعریف آموزش: آموزش به فعالیتهای از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان یا دانشجویان بین معلم و یک یا چند دانش آموز به صورت کنش متقابل یا رابطه دوجانبه انجام می شود. منظور ما از آموزش در این درس آموزش رو در روی کلاسی است که متداول ترین و مؤثرترین شیوه آموزشی در سراسر جهان است. هدفهای دقیق یادگیری از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه و یادگیری مطالب این فصل بتواند: با استفاده از طرح تایلر و با ذکر منابع و ملاکهای هدف گزینی، فرایند جریان انتخاب هدفهای کلی و جزئی را در آموزش و پرورش توضیح دهد؛ به گونه ای که توضیحات او با طرح هفت مرحله ای تایلر کاملا مطابقت داشته باشد.