موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 42 صفحه
شماره فایل : 263 mg


قسمتی از این مقاله:

بانک ها و موسسات مالی در حال حاضر توزیع را به عنوان یک سلاح رقابتی درک کرده اند وبا ارائه کانال های نوین ارائه خدمت در شبکه بانکی نظیر تلفن بانک بانکداری اینترنتی موبایل بانک و... تعداد زیادی از بانک ها کانال های توزیع خدمات مالی را به عنوان فرصتی برای متمایز کردن خودشان در بازار در مورد بازبینی قرار می دهند .

ایجاد کانال های توزیع جایگزین نه فقط به خاطر کاهش هزینه و کسب مزیت رقابتی مهم است بلکه برای توانمند سازی موسسات مالی جهت حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید مهم است.(شاملو ،1386ص28) علیرغم عدم سود آوری تقریبا 50 درصد از شعب بانک ها و در دسترس بودن شکل هایی جایگزین از روش های ارائه خدمات بانکی بانک ها شعبه های خود را حفظ می کنند زیرا مشتریان شعبه های ارائه دهنده کل خدمات بانکی را برای انجام خدمات مالی ترجیح می دهند .

فن آوری اطلاعات می تواند به شعب جهت ارائه دامنه وسیع تری از خدمات با نیروی انسانی کمتر کمک کند .شعب بانک ها و سیستم های نوین الکترونیکی ارائه خدمات بایستی به عنوان مکمل هم فعالیت کنند.(همان منبع)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.